logo
2004中国成长型中小企业发展报告

非公有制中小企业成长速度专题研究
 

《中小企业发展问题研究》联合课题组
        中国企业评价协会
        国家发展与改革委员会中小企业司
        国家统计局工业交通统计司
        国家工商行政管理总局个体私营经济监管司
        中华全国工商联合会经济部
评价发布
        中国企业评价协会
        中国经济网